Temidden van de weelderige natuur van Domaine du Tilleul, volgens het levensritme van de Zwarte Wagyu, streeft Wagyufrance naar een superieure vleeskwaliteit.

DOMAINE DU TILLEUL

Domaine du Tilleul is gelegen in de Thiérache. Het rijke architectorale patrimonium van deze streek in Noord-Frankrijk omvat abdijen, kastelen en versterkte hoeves, maar ook de zeer befaamde weerkerken - ‘églises fortifiées’ - die tijdens de Tachtigjarige Oorlog met hun bakstenen hoektorens, donjons en schietgaten het plattelandsvolk moesten beschermen tegen plunderende soldaten. Tot op vandaag is de Thiérache een overwegend veetelersgebied met tussen de dichte loofbossen, uitgestrekte groene landschappen waar – zeer typisch - beboomde dijken, houtkanten of hagen de natuurlijke grenzen van de agrarische percelen vormen.

De geschiedenis van Domaine du Tilleul voert ons terug naar de 15de eeuw toen de site eigendom was van de abdij van Foigny. Domaine du Tilleul fungeerde toen als viskwekerij voor de cisterciënzermonniken. Drie grote vijvers van in totaal 5 hectare domineerden het domein. Ze werden gevoed door beekjes die het landgoed doorkruisten voor ze zich uiteindelijk in de Thon wierpen. Tot op vandaag zijn de restanten in de vorm van dijken rond het landgoed nog zichtbaar. Het landhuis dateert van 1831. Het werd gebouwd door Jean-Pierre Piette, de rentmeester van het domein van de prinsen van Monaco, ten noorden van Laon. Sinds maart 2004 is Domaine du Tilleul eigendom van Johan Hemelaere. Hij liet het landhuis en het aanpalende gastenverblijf perfect restaureren in een rustieke stijl. De authentieke schuur uit het Bucilly van 1797 werd afgebroken en volledig heropgebouwd.

Domaine du Tilleul spreidt zich over 15 hectare aangelegd landschapspark en bos en  47 hectaren weide. Een wandeling doorheen het natuurdomein brengt u doorheen een uitgebreide bomenpracht die onder meer bestaat uit Fraxinus excelsior (es), Acer (esdoorn), Carpinus betulus (haagbeuk) en uiteraard ook verschillende soorten Tilia (linde), waarnaar het domein is genoemd. Het zijn stuk voor stuk indrukwekkende exemplaren met een levensverhaal van 60 à 100 jaar oud. Het pronkstuk is ongetwijfeld de robuuste eik naast het landhuis van meer dan 300 jaar oud. De houtkanten en hagen worden gevuld door Craetaegus (meidoorn) en Prunus spinosa (sleedoorn). Nieuw aangelegd zijn onder meer de Fagus sylvatica (beuk), Alnus (els), Quercus rubra (Amerikaanse eik), Quercus petraea (wintereik) en Populus (populier). In de uitgestrekte weiden spot u ongetwijfeld hazen, patrijzen, fazanten, reeën, everzwijnen en vossen.