De volbloed veestapel van Wagyufrance en hun sterke link met het oorspronkelijke ras.

BELANGRIJKE BLOEDLIJNEN

Onder het Japanse regime van keizer Meji (1867-1912) werd de inheemse veestapel gekruist met buitenlandse rundsoorten, zoals Aberdeen Angus en Shorthorn. De genetische experimenten hadden tot doel de vlees- en melkopbrengst te verhogen. Helaas gingen daarbij de specifieke kenmerken, die voor een uitmuntende vleeskwaliteit en exquise smaak zorgen, verloren. Na Wereldoorlog I werden fokprogramma’s opgezet om de gegeerde eigenschappen van het ras opnieuw te laten domineren. De basis werd gelegd voor de drie belangrijkste bloedlijnen die de Zwarte Wagyu vandaag kent: de Fujiyoshi of Shimane, de Kedaka en de Tajiri of de Tajima bloedlijn. De afstammelingen, één voor één stamboekdieren, dragen tot op vandaag de genetica van het authentieke ras met zich mee en staan wereldwijd bekend om hun topkwaliteit.

WAGYU IN NOORD-FRANKRIJK

In 2005 werden de eerste embryo’s vanuit het Australische Westholme Wagyu naar Domaine du Tilleul in Noord-Frankrijk geïmporteerd. Het zaad is afkomstig van in Japan geboren stieren met elk een aparte bloedlijn. Het vrijwaart de afstammelingen van inteelt. Bovendien zijn de stieren in Japan geregistreerd door de Zenwa en kregen ze de ‘Hongen certificatie’, de hoogste status die dit Japanse bureau voor de registratie van Wagyu’s toekent. Het betekent dat de stamvaders uitermate geschikt zijn om mee te kweken. De moeders van de embryo's werden op Westholme Wagyu geboren uit Japanse ouders en grootouders. In februari 2006 werden de eerste volbloed Wagyu’s uit Belgische draagmoeders geboren.

Wagyufrance stelt u graag voor aan de stamvaders van haar kudde:

Stier 1. stamvader: Hirashige-Tayasu – bloedlijn: Kedaka

Wagyu bull1

Hirashige-Tayasu is afkomstig van de bloedlijn Kedaka. Kenmerkend voor de Japanse stieren uit deze lijn zijn hun mooi geproportioneerde lichaamsverhoudingen met fors bovenlichaam, hun sterke groei en soepele vacht. Vooral hun lichaamsbouw en hoge vruchtbaarheidsgraad heeft doorheen de jaren bijgedragen tot de verbetering van het fokproces.

Stier 2. stamvader: Itomoritaka – bloedlijn: Fujiyoshi

wagyu bull 2

De Japanse stier Itomoritaka heeft goede eigenschappen uit zowel de Fujiyoshi als de Kedaka bloedlijn geërfd. Fujiyoshi staat garant voor kalveren met een gestadige groei, een zacht karakter en een uitmuntende vleeskwaliteit. Koeien uit deze bloedlijn zijn fantastische moeders met een hoge vruchtbaarheid. Fujiyoshi geldt als een van de belangrijkste bloedlijnen omwille van de levering van exclusief vlees.

Stier 3. stamvader: Kitateruyasu-doi – bloedlijn: Tajima

wagyu bull 3

Kitateruyasu-doi heeft zijn wortels in de invloedrijke bloedlijn Tajima. Zijn nakomelingen staan bekend omwille van hun rustig temperament, hun uitmuntend fijn gemarmerd vlees en hun soepele vacht. De introductie van Tajima in regionale fokprogramma’s droeg na WOI sterk bij tot de verbetering van het karakter en vleeskwaliteit van de Japanse Zwarte Wagyu.

Lees verder over de stamvaders en hun bloedlijnen.